Dissabte 18 de febrer del 2023 obertura portes a les 21:00
Anticipades 18€